Komisja Konkursowa Przeglądu Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych przeprowadzonego w
Teatrze Miejskim w Lesznie w dniach od 6 do 11 czerwca 2017 r. wyłoniła spektakl, któremu Teatr
zaproponuje miejsce na afiszu w sezonie artystycznym 2017/2018.

W Przeglądzie udział wzięło pięć spektakli:

„Český díplom” w reżyserii Piotra Ratajczaka przygotowany przez studentów IV roku wrocławskiego
Wydziału Lalkarskiego PWST w Krakowie

„Kiedy urodziłam się po raz pierwszy” w reżyserii Kata Csató przygotowany przez Studentów IV roku
kierunku aktorskiego – spektakl ten nie brał udziału w konkursie, gdyż był jedynym spektaklem dla dzieci

„Amor omnia vincit” w reżyserii Rafała Domagały, studenta Akademii Teatralnej im. Aleksandra
Zelwerowicza Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

„Wspomnienie polskie” w reżyserii Mikołaja Grabowskiego przygotowany przez studentów IV roku
Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie

„Diabeł, który…” w reżyserii Mariusza Grzegorzka przygotowany przez studentów IV roku Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej i. Leona Schillera w Łodzi.

Komisja zebrała się 11 czerwca 2017 r. po obejrzeniu ostatniego spektaklu w składzie:
Arkadiusz Jakubowski – przewodniczący Komisji
Błażej Baraniak – dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie
Karolina Sternal – sekretarz
Justyna Przewoźna
Iwona Szyjanowska
Agnieszka Gołaszewska
Renata Majorek
Majka Gbiorczyk
Ewa Klejewska
Mariola Banaszak
Jacek Marciniak

Komisja po omówieniu przebiegu Przeglądu oraz zaprezentowanych spektakli dyplomowych przystąpiłado głosowania. Oddano następującą ilość głosów na poszczególne spektakle:

„Český díplom” – 0
„Amor omnia vincit” – 4
„Wspomnienie polskie” – 3
„Diabeł, który…” – 3

Komisja zarekomendowała Błażejowi Baraniakowi, dyrektorowi Teatru Miejskiego w Lesznie spektakl
„Amor omnia vincit”. Dyrektor potwierdził ten wybór oddając na niego swój decydujący głos.

Protokół sporządziła Karolina Sternal

Leszno, 11 czerwca 2017r.