Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
1. Nazwa i adres pracodawcy: Teatr Miejski w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

2. Określenie stanowiska pracy i jego miejsca w strukturze organizacyjnej:

– stanowisko pracy: asystent\ka dyrektora ½ etatu

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy

 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku minimum 1 rok,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej i w instytucjach kultury,
 • umiejętności redagowania pism,
 • dokładność w prowadzeniu dokumentacji,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • entuzjazm, zaangażowanie, inicjatywa oraz elastyczność.4.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy
 • prowadzenie sekretariatu Teatru, w szczególności w zakresie rejestru i prawidłowego obiegu dokumentów, a także ich przekazywania do archiwum zakładowego,
 • obsługa telefoniczna klientów Teatru (udzielanie informacji dotyczących repertuaru Teatru i Kina)
 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa gości Dyrekcji oraz instytucji,
 • dbanie o porządek w biurze oraz zarządzanie zaopatrzeniem biurowym.
 • opracowywanie i nadzorowanie realizacji harmonogramu zajęć zespołu artystycznego
 • pozyskiwanie i rozliczanie umów licencyjnych.

5. Wskazanie wymaganych dokumentów

– list motywacyjny
– życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
– kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

6. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

     Termin składania dokumentów: 28 luty 2017 r.

     Miejsce składania dokumentów: Teatr Miejski w Lesznie, dział księgowości, pok.11
G.  Narutowicza 69, 64-100 Leszno,