Teatr Miejski w Lesznie ogłasza nabór na stanowisko
asystenta ds. artystycznych/kierownika ds. artystycznych

Kandydaci powinni spełnić następujące wymagania:
– wykształcenie wyższe,
– trzyletnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury, szczególnie w zawodowym teatrze,
– umiejętność współtworzenia repertuaru teatralnego,
– wiedza o dramaturgii światowej i polskiej – klasycznej i współczesnej,
– umiejętność współpracy i pozyskiwania do współpracy twórców teatralnych,
– doświadczenie w teatralnych działaniach edukacyjnych,
– doświadczenie i umiejętność w tworzeniu aplikacji dla pozyskiwania grantów.

Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2018 r. na adres: sekretariat@teatrmiejskileszno.pl
wraz z opisem kariery zawodwej i szkicowym projektem wizji artystycznej Teatru Miejskiego w
Lesznie.