Teatr Miejski w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Rozbudowa teatru Miejskiego w Lesznie o kieszeń sceniczną”. Przetarg został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2.08.2018 r. pod nr 562764-N-2018.

* Termin składania ofert: 17 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00
* Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Teatr Miejski w Lesznie, ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno, dział księgowości, pok. 114 w godzinach 9:00-15:00
* Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 17 sierpnia 2018 r. o godz. 12:15
* Przed złożeniem ofert należy wpłacić wadium w wysokości 3 tys. złotych

Pliki do pobrania dotyczące przetargu można pobrać klikając poniższy link
https://drive.google.com/drive/folders/1ZP5eWCY_wnXiaigs2hXKhqfSvWmOe4mT?usp=sharing