LESZNO ŚPIEWA – MISTRZOWSKIE WARSZTATY PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ
pod kierownictwem
STANISŁAWY CELIŃSKIEJ i JERZEGO SATANOWSKIEGO.
Warsztaty odbędą się w Teatrze Miejskim w Lesznie
w terminie 25-28 lutego 2019 roku.

Osoby śpiewające, które chciałyby spróbować swoich sił prosimy o przesłanie zgłoszenia (do 25 stycznia 2019 r.) w formie cv, ze zdjęciem i przynajmniej jednego nagranego utworu w formacie mp3 na adres e-mailowy: satanowski@teatrmiejskileszno.pl.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym fakcie powiadomione drogą e-mailową lub telefoniczną.

Warsztaty zakończą się koncertem finałowym z udziałem prowadzących na scenie Teatru Miejskiego w Lesznie. Ponadto istnieje możliwość otrzymania angażu do jednej z przygotowywanych premier muzycznych Teatru Miejskiego w Lesznie.

Zapraszamy do udziału