Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 1. Nazwa i adres pracodawcy: Teatr Miejski w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno

 1. Określenie stanowiska pracy i jego miejsca w strukturze organizacyjnej:

          – stanowisko pracy: specjalista ds. organizacji widowni – ½ etatu

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu klientów oraz współpracy ze szkołami, przedszkolami, instytucjami publicznymi i firmami,
 • doświadczenie w organizacji widowni i obsłudze widza,
 • wykształcenie minimum średnie – preferowane wyższe, znajomość języka angielskiego
 • umiejętność obsługi komputera (Ms Office); atutem będzie posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w teatrze,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • nienaganne wysławianie się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyspozycyjność, sumienność, terminowość,
 • dobra organizacja pracy,

 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 • entuzjazm, zaangażowanie, inicjatywa oraz elastyczność.

d) Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • Rezerwacje i sprzedaż biletów na spektakle,
 • powiększanie bazy klientów,
 • pozyskiwanie nowych widzów,
 • współpraca ze szkołami, przedszkolami oraz instytucjami publicznymi; udzielanie informacji o bieżącym repertuarze Teatru Miejskiego w Lesznie,
 • przygotowanie opracowań, analiz i raportów.

e) Wskazanie wymaganych dokumentów

– list motywacyjny

– życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.

– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

– kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;

– kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

f) Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Termin składania dokumentów: 31 grudnia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów: Teatr Miejski w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69,
64-100 Leszno, dział kadr, pok.114 (poniedziałek – piątek 9:00-15:00) lub drogą e-mailową: kadry@teatrmiejskileszno.pl