22 lutego 2019, godz. 18:00
WSTĘP WOLNY

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu „Powrót” O prześladowaniu i upamiętnieniu abp. Antoniego Baraniaka.
Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 r. W młodości wstąpił do Towarzystwa św. Franciszka Salezego (salezjanów). Przed wojną ks. Antoni Baraniak został sekretarzem prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, a po wojnie – prymasa Wyszyńskiego. W 1951 r. papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Został aresztowany przez komunistów we wrześniu 1953 r. W czasie trwającego wiele miesięcy brutalnego śledztwa bezskutecznie usiłowano wymusić na duchownym zeznania obciążające prymasa Wyszyńskiego. Torturowany i więziony w nieludzkich warunkach nie poddał się. Do końca został wierny swoim wartościom. Ciężko chory, wolność odzyskał w październiku 1956 roku.
Po wyjściu na wolność w 1957 r. został metropolitą poznańskim. Zmarł 13 sierpnia 1977 r.
„Powrót” jest kontynuacją wcześniejszych filmów dziennikarki, dyrektorki Centrum Monitoringu Wolności Prasy Jolanty Hajdasz.
Autorka mówiąc o abp Baraniaku podkreśliła, że jego życie „to jest historia, której nie wolno nam pomijać i której nie wolno fałszować”.
Projekcja odbędzie się 22 lutego (piątek) o godz. 18:00 w Teatrze Miejskim w Lesznie.
WSTĘP WOLNY