Teatr Miejski w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu Teatru Miejskiego w Lesznie z podziałem na dwa etapy”. Przetarg został opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2019 r. pod nr 596392-N-2019.

* Termin składania ofert: 27 września 2019 r. do godz. 12:00
* Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Teatr Miejski w Lesznie, ul. Narutowicza 69, 64-100 Leszno, dział księgowości, pok. 114 w godzinach 9:00-15:00
* Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego 27 września 2019 r. o godz. 12:15
* Przed złożeniem ofert należy wpłacić wadium w wysokości 5 tys. złotych

Pliki do pobrania dotyczące przetargu można pobrać klikając poniższy link
https://drive.google.com/open?id=1C5LUXEQrOkbchg3nofzn1ULXgj_BAYik