Dyrektor:
Błażej Baraniak
dyrektor@teatrmiejskileszno.pl

Kierownictwo artystyczne:
Beata Kawka
kawka@teatrmiejskileszno.pl

Inspicjent/sufler:
Waldemar Matysiak
matysiak@teatrmiejskileszno.pl

Dział administaracyjno-techniczny:
Alina Moks
moks@teatrmiejskileszno.pl

Dział organizacji:
Jakub Lisowski
lisowski@teatrmiejskileszno.pl

Biuro organizacji widowni
Mateusz Stocki
bow@teatrmiejskileszno.pl

Dział finansowo-księgowy:
Paweł Skórzewski, Rafał Jurczyński
ksiegowosc@teatrmiejskileszno.pl

ul. G. Narutowicza 69
64-100 Leszno

tel. 65/529 92 70